برنامه‌ریزی و طراحی در اجرای نمای خشک

برنامه‌ریزی و طراحی در اجرای نمای خشک دو مرحله اساسی هستند که به صورت کامل و دقیق باید انجام شوند. در ادامه به جزئیات هر یک از این مراحل اشاره می‌شود:

برنامه‌ریزی:

 1. تعیین اهداف:
  • شناخت نیازهای معماری و اهداف ساختمان در کنار نمای خشک.
  • تعیین نقش نما در اجمالی‌ترین طراحی ساختمان.
 2. تحلیل مکان:
  • بررسی محیط اطراف ساختمان و تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی بر نما.
  • بررسی شرایط اقلیمی و هوایی منطقه.
 3. تعیین متریال‌ها و سیستم‌ها:
  • انتخاب متریال‌های مناسب بر اساس استانداردها و نیازهای معماری.
  • تعیین سیستم‌های نمای خشک مورد استفاده (مانند نماهای پیش‌ساخته، نماهای ساندویچی، و غیره).
 4. تهیه بودجه:
  • تخمین هزینه‌های مربوط به نما و اجزای آن.
  • مقایسه هزینه‌ها با بودجه موجود و تعیین تخصیص مناسب برای نما.
 5. مدیریت زمان:
  • تعیین زمانبندی مناسب برای اجرای نما.
  • تخصیص زمان لازم به مراحل مختلف اجرا.
 6. استانداردها و مقررات:
  • مطالعه و اعمال استانداردها و مقررات مرتبط با نما.
  • اطمینان از انطباق طراحی با الزامات محلی و ملی.

طراحی:

 1. طراحی مفهومی:
  • ایجاد اولین ایده‌ها و مفاهیم برای نما.
  • ارائه نمونه‌های کلی از شکل و ساختار نما.
 2. تجزیه و تحلیل موقعیت نماها:
  • بررسی نیازهای نورپردازی و ویوها.
  • تحلیل جزئیات مکانی نماها در نقاط مختلف ساختمان.
 3. مدل‌سازی:
  • استفاده از نرم‌افزارهای مدل‌سازی سه‌بعدی برای ایجاد مدل‌های دقیق از نما.
  • امکان مشاهده سه‌بعدی نما و ارزیابی آن.
 4. انتخاب رنگ و تزئینات:
  • انتخاب رنگ‌ها و جزئیات تزئینات جهت بهبود ظاهر نما.
  • توجه به تناسب با سایر اجزای ساختمان و محیط اطراف.
 5. طراحی نهایی:
  • تکمیل جزئیات نهایی طراحی.
  • تولید نقشه‌های اجرایی و جزئیات سازه.
 6. آزمون و ارزیابی:
  • ارزیابی ایده‌ها و مدل‌های سه‌بعدی از نظر اجزاء مختلف.
  • انجام آزمون‌های نهایی جهت اطمینان از عملکرد و ظاهر نما.

هماهنگی مداوم بین معماران، مهندسان سازه، و تیم اجرایی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا طراحی به شکل صحیح به اجرا درآید.