کتاب فلسفه دین

مفاهیم نظری، به ویژه مفاهیمی که با انسان ارتباط دارند، به طور عمده در معرکه آرا قرار می‌ گیرند؛ مفهوم دین نیز از این وضعیت مستثنا نیست؛ به همین دلیل، همواره در میدان نظرات مختلف قرار داشته است و تاکنون به توافق مشترک تحویل نیافته است؛ البته این پیچیدگی بدان معنا نیست که انسان ها به طور کلی از درک آن عاجز باشند.

ارائه تعریفی روشن از موضوع تحقیق در هر پژوهشی ضرورت دارد و منطق دانان نیز در شناخت علوم و مسائل آن، شش پرسش عمده را مطرح می‌ کنند و آن ها را بر اساس ترتیب منطقی به صورت زیر طبقه بندی می ‌کنند:

تحلیل مفهوم و بیان «ما» شارحة الاسم.

پرسش از هستی و تحقق بیان هلیه بسیطه.

تحلیل ماهوی و بیان «ما» حقیقی.

پرسش از چگونگی، خواص و احکام بیان هلیه مرکبه.

پرسش از سبب تحقق یا «لم» ثبوتی.

پرسش از دلیل تحقق یا «لم» اثباتی.

جستار روشمند در هر زمینه معرفتی، از نظر منطقی مرهون رعایت ترتیب منطقی مطالب است؛ بنابراین، قبل از پرداختن به خواص، آثار و احکام هر امری و حتی قبل از پرداختن به بحث از اثبات و نفی یک امر، باید تعریف روشن و متمایزی از آن به دست آورد.

فلسفه دین چیست؟

بررسی عقلانی مسائل دینی‏ را فلسفه دین می‌ گویند که در این زمینه ما به شما کتابی معرفی خواهیم کرد تا به این سوالات شما پاسخ دهد. همچنین اگر نسبت به دین به دیده شک می ‌نگرید، اگر در جایی میان شک و ایمان گرفتار هستید و نمی‌ توانید دین را به طور کلی هم کنار بگذارید، کتاب های فلسفه دین برای شما می تواند مناسب باشد.

بررسی کتاب دینی فلسفه دین:

کتاب فلسفه ، می‌ کوشد به تحلیل مفاهیمی همانند: خدا، تکلیف اخلاقی، رستگاری، عبادت، خلقت،‌ حیات ابدی و نظایر آن ها بپردازد. نویسنده در این کتاب، ابتدا بحث خود را درباره مفهوم خدا بر دیدگاه مسیحی ـ یهودی متمرکز کرده است و پرسش اصلی در این فصل این بوده که آیا روش ‌های فلسفی این دوران قابلیت اطلاق بر سایر سنن دینی کاملاً متفاوت را دارند یا خیر. در فصل دوم با عنوان دلایل اعتقاد به وجود خدا، مهم ‌ترین براهین فلسفی که برای توجیه اعتقاد به واقعیت داشتن خداوند ارائه شده، بررسی گردیده است. اما در فصل سوم نویسنده دلایل عدم اعتقاد به وجود خدا را که ملحدان ارائه کرده‌ اند، بررسی کرده است. در فصل های بعدی کتاب، موضوعاتی همچون: شر، وحی و ایمان، اعتقاد عقلی، زبان دین، تحقیق ‌پذیری دین، ادعاهای ادیان مختلف درباب نیل به حقیقت و تقدیر بشری مورد بررسی قرار گرفته است.

زندگینامه جان هیک نویسنده کتاب فلسفه دین:

جان هیک در 20 ژانویه 1922 در خانواده ای متوسط در اسکاربرو، یورکشایر، انگلستان به دنیا آمد. او در الهیات فلسفی در حوزه‌ های تئودیسه، آخرت ‌شناسی و مسیح ‌شناسی و در فلسفه دین در حوزه ‌های معرفت‌ شناسی دین و کثرت‌ گرایی دینی مشارکت داشت. در نوجوانی به فلسفه و مذهب علاقه پیدا کرد و عمویش که نویسنده و معلم دانشگاه منچستر بود تشویق شد. هیک، ابتدا به مدرسه بوثام در یورک، که کواکر است رفت و سپس مدرک حقوق را در دانشگاه هال دنبال کرد، اما با گرویدن به مسیحیت انجیلی تصمیم گرفت حرفه خود را تغییر دهد و در سال 1941 در دانشگاه ادینبورگ ثبت نام کرد.

در دوران تحصیل، در جنگ جهانی دوم مسئول خدمت سربازی شد، اما به عنوان یک سرباز وظیفه شناس به دلایل اخلاقی، در واحد آمبولانس دوستان ثبت نام کرد.

جان هیک در سال 1977 دکترای افتخاری از دانشکده الهیات دانشگاه اوپسالا سوئد دریافت کرد. در سال 1953 با جوآن هیزل باورز ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد. پس از سال‌ ها عضویت در کلیسای متحد اصلاح‌ شده، در اکتبر 2009 به عضویت انجمن مذهبی دوستان (کواکرز) در بریتانیا پذیرفته شد. جان در سال 2012 درگذشت.

برای خرید کتاب فلسفه دین و اطلاع از مطالب بیشتر، کافیه وارد سایت اینترنتی کتاب طلا شوید.

https://ketabtala.com