درد اجرای نما

یک روش نصب سرامیک های مورد استفاده در نما روش نصب خشک می باشد . انواع شاسی کشی نما با توجه به نوع مصالح مورد استفاده در نماسازی، متفاوت است. با وجود اینکه نماهای دو پوسته به عنوان یک راهکار در اقلیم سرد توسعه یافتند، در حال حاضر گرایش به استفاده از این نوع نما به سمت دامنه وسیعتری از اقلیمهای سرد تا مناطق مدیترانهای و همچنین گرم و خشک رو به گسترش است. بدین گونه که قبل نصب نما بر روی سطح رویه ساختمان عملیات و مراحلی انجام می شود که بسته به نوع روش اجرا ممکن است به صورت حفره ها و یا شیارهایی در قسمت پشت یا لبه های رویی نما باشد. دقت کنید که اجرای نماهایی مثل نمای کامپوزیت و یا نمای شیشهای به تجربه و مهارت زیادی احتیاج دارد پس انتخاب شرکت مجری نمای خشک ساختمانی برای پروژه خود را در نهایت سخت گیری انجام دهید تا از تبعات اجرای غیراستاندارد در امان باشید. همان طور که می دانید نمای ساختمان مثل نقاشی می باشد که می توان سبک و المان های مختلفی در نما طراحی و اجرا کنیم به همین دلیل حتما قبل از انجام کار بودجه کارفرما در طراحی و اجرای نمای ساختمان خیلی مهم می باشد و ان را در نظر بگیریم و پس شرکت های ساختمانی در انجام طراحی نما باید با بودجه کارفرما در مشهد هماهنگ باشد.

آجر نمای خشک

با توجه به معماری پلان در این مورد، ساختمانی با پلان مربع بهترین شکل شناخته شده است، چراکه چنین شکلی کم­ترین سطح خارجی را در برابر بیشترین حجم ارایه میدهد. براساس نتایج به­دست آمده در اقلیم های آبوهوایی مختلف، به منظور کاهش مصرف انرژی سالیانه توصیههایی برای جهت گیری و پوسته مناسب ارایه نموده اند. در کلیه نظریه­هایی که در مورد ارتباط جهت ساختمان و تابش ارایه گردیده، جهت جنوبی بهترین جهت برای ساختمان قلمداد شده است. این محصول نمونه ای از آجرهای بادوام می باشد که در طراحی نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. در شرایط اقلیم سرد استفاده از حداکثر انرژی خورشیدی مورد توجه بوده و لذا ساختمان باید در جهتی قرار گیرد که بیشترین تابش را دریافت کند. 2- نمای جنوب شرقی و جنوب غربی گرچه نظم بهتری از نظر دریافت تابش آفتاب دارد اما در تابستان گرم­تر و در زمستان سردتر از نمای جنوبی میشود.

دتایل نمای خشک

به عنوان مثال در عرض جغرافیایی 40 درجه شمالی، در زمستان یک دیوار جنوبی سه برابر یک دیوار شرقی یا غربی انرژی خورشید را دریافت میکند. ایران با قرارگرفتن در بین عرض جغرافیایی 25 تا 45 درجه شمالی در منطقه گرم قرار گرفته و از نظر ارتفاع نیز فلاتی است مرتفع که مجموع سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح دریا کم­تر از 475 متر است، درصد بسیار کمی از ایران را تشکیل میدهد. به نظر پروفسور ” اولگی” بهترین شکل ساختمان را باید با توجه به تاثیر دمای هوا و تابش آفتاب بر هوای داخلی ساختمان تعیین نمود. عملکرد نمای دو پوسته بر این اساس است که هوای حفرهی بین دو پوسته در اثر تابش خورشید گرم میشود. بررسی راهکارهای طراحی معماری بر کاهش اثر جزایر حرارتی شهری. در سیستم اجرایی هنگ نمای کامپوزیت، با استفاده از پروفیلهای آلومینیومی تحت عنوان ناودانی های ریلی آلومینیومی شبکه آلومینیومی در خطوط axهای عمودی در پروژه اجرا و سپس ورق کامپوزیت مونتاژ شده متناسب با طرح بر روی بولت های آلومینیومی که از قبل در داخل ناودانی در محل خود نصب گردیده اند نصب میشوند. نماهای دو پوسته ساختمان را در برابر شرایط آب و هوایی مختلف محافظت می نمایند و سبب می شوند تا کاربران بدون مواجهه با معضلات موجود در نماهای تک پوسته از دریچه های بازشونده در فضای کار و زندگی خود بهره مند شوند.

در این تحقیق به بررسی تاثیر جهت گیری ساختمان یک واحد آموزشی نمونه با شرایط هندسی و فیزیکی یکسان در اقلیم های آب و هوایی مختلف بر میزان بارهای حرارتی و برودتی پرداخته شده است. در عرض­های جغرافیایی کم­تر حتی این اختلاف شدیدتر بوده و به همین دلیل جهت گیری ساختمان به­خوبی میتواند تعیین کننده شرایط ناراحت کننده یا شرایط آسایش هوای داخلی باشد. بهره گیری از تهویه ی طبیعی به ویژه هنگام تابستان، از استفاده ی بی رویه ی سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان می کاهد، به طوری که آسایش ساکنین را بدون اتلاف انرژی تامین می نماید. تامین آسایش حرارتی فضای معماری در اقلیم گرم و خشک ایران با بهره مندی از رفتار حرارتی زمین (مطالعه موردی: استفاده از زمین در خانههای سنتی مناطق گرم و خشک ایران). بدین منظور در این مقاله ضمن تحلیل چگونگی تهویه طبیعی در سیستم های مختلف نماهای دو پوسته، به بررسی عملکرد این سیستم ها برای استفاده از تهویه ی طبیعی در ساختمانهای با نمای دو پوسته در اقلیم گرم و خشک می پردازیم. برای شستشو و تمیز کردن نماهای کامپوزیتی هم همانند نماهای شیشه ای از دو روش واترجت و شستشو به صورت ابر و تی و مواد شوینده استفاده می شود که در ساختمان هایی که نمای آنها کامپوزیتی می باشد پیشنهاد می شود برای تمیزی بهتر هر دو روش حتما اجرا شود.

مزایای نمای خشک

 This w᠎as created wi᠎th behsaznama Con te nt Generator Demover si᠎on!

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد نحوه اجرای نمای سنگ خشک لطفا از صفحه ما بخواهید.

دیدگاهتان را بنویسید