هفت و نیم بسیار ساده مسائل شما can do برای جلوگیری از اتلاف نمای خشک

نما ساختمان عنصری موثر بر تصویر ذهنی شهروندان از محیطی است که در آن زندگی و فعالیت میکنند. 3- نشانه بعدی را 30 سانتیمتر مانده به کف اجراء نموده و ضامن شاقول را بر کرم a صاف قرار می دهیم به طوری که قسمت برجستگی شاقول مماس بر کرم یا نشانه پایین به نام b قرار گیرد ، اگر زیر شاقول ها خالی بود . 1-برای کرم بندی بر روی دیوار باید شاقول را بر سطح دیوار قرارداد تا بتوان ضخامت کرم را برای ریسمان کاری تعیین نمود .2-با توجه به ارتفاع دیوار محل هایی که بایستی کاشی شود که معمولاً 3 متر می باشند ، در این صورت کرم با نشانه را در ارتفاع 80/2 سانتیمتری مانده به سقف انداخته و آن را کرم a می نامیم . 5- در مرحله بعد ریسمانی با میخ بر سطح a و c در طول دیوار کوبیده به طوری که ریسمان منطبق بر سطح c و a باشد در این موقع ریسمان ساخته شده و بوسیله ماله کرم هایی به فاصله 90 سانتیمتر یا کمتر اجراء و دقت می نماییم که کاملاً مماس با ریسمان باشد آن گاه طول دیوار رابه همین ترتیب کرم بندی می نماییم . پس از نصب رج اول عمل دوغاب ریزی پشت کاشی بوسیله ملاقه ، بسیار آهسته و بدون فشار ، دوغاب بر پشت کاشی به طور سرتاسری در چندین لایه تکرار می شود ، تا دوغاب ماسه سیمان بر سطح کاشی رج اول برسد . Th᠎is was cre​ated ᠎with t᠎he ​he᠎lp of behsaznama Con tent Generat or Demov᠎ersi on !

انواع سیستم های نمای خشک

حصار طوری ساخته میشد که تمام روز سایه آن بر استخر میافتاد و از گرم شدن آب استخر جلوگیری میکرد. ابتدا از یک ضلع شروع می کنیم ، کرم تخت را در ابعاد 10×10 سانتیمتر و به ضخامت 2 سانتیمتر با ملات سیمان و توسط ماله به طور مسطح می سازیم و اطراف کرم را به اصلاح می کشیم (پخ می کنیم) تا کرم از روی سطح دیوار جدا نشود در ضمن کرم را طوری می سازیم که سطح آن از هر طرف کاملاً تراز باشد . به همین منظور مقداری خاک رس چرب را به صورت ملات خمیری سفت در آورده کاشی را در آب فرو برده به اندازه 2 تا 3 سانتیمتر از دیوار فاصله داده آن را شاقولی نگهداشته قدری از ملات خاک رس را در ناحیه بالای کاشی طوری قرار می دهیم که لبه کاشی را نگه داشته و به دیوار نیز تیکه کند . ملات اضافه نموده تا برابر شاقول قرار گیرد و اگر اضافه بود ، با ماله روی آن را کم کم تراشیده تا کاملاً شاقول بر سطح کرم b منطبق گردد .

در سیستم انواع نمای خشک ، نما با استفاده از زیرسازی آلومینیومی به جای نیروی چسبنده به سازه اصلی نصب میشود و عمر نما را افزایش میدهد و در صورت ساخت و طراحی مناسب، تضمین میکند که هیچ چیز حتی در شرایط چالشبرانگیز سقوط نخواهد کرد. در صورتی که دادهها کیفی باشند، هر دو مقدار را به عنوان میانه مشخص میکنند که در مثال قبل به هر دو نقطه سوم و چهارم میانه گفته میشود. اگر دادهها ترتیب داشته باشند، نقطه وسط، میانه خواهد بود. اگر تعداد دادهها در لیست مرتب شده، فرد باشد این کار به راحتی میسر است ولی اگر تعداد عناصر لیست، زوج باشد، دو مقدار در وسط لیست باقی خواهند ماند که برای دادههای کمی، وسط آنها (میانگین دو مقدار) به عنوان میانه در نظر گرفته میشود که برای مثال قبلی وسط نقطه سوم و چهارم میانه خواهد بود. 4- مراحلی که در بندهای 2 و 3 ذکر گردید را در ضلع مقابل انجام داده و کرم های c و d می نامیم . درست است که از ابتدای مقاله بر اهمیت بسیار طراحی نمای ساختمان تاکید کردیم؛ اما لازم است این موضوع را در نظر بگیرید که شما قرار است در آن ساختمان زندگی کنید.

ترمال بریک ماده عایقی است که در سمت خارجی چارچوب قرار می گیرد. عمل کرم گیری مرحله سوم که می تواند کرم طولی باشد با فاصله لازم و گونیا با کرم دوم گرفته می شود . طریقه عمل : سفت کاری یا اسکلت بنا جهت تمیز کردن از گرد و غبار جاروب زده می شود و سپس سطح آن را با آب خیس نموده و دیوارها جهت نصب کاشی با ملات خاک رس آماده می گردد . توجه : این نشانه باید حداقل ضخامت را داشته باشد . به دلیل قرارگیری در شرایط متغیر جوی باید از مقاومت بالایی برخوردار باشند اما در نماهای داخلی، زیبایی و کیفیت سطح کار دارای اهمیت بیشتری است. سپس در همان خط به فاصله لازم کرم دیگری ساخته می شود ، سطح دو کرم توسط شمشه با یکدیگر تراز می شود . به عنوان مثال ، پنجره های سه جداره عایق صوتی بالاتری را در رابطه با پنجره های دارای صفحه شیشه ای تک جداره ارائه می دهند.

ترفند Ulitmate اتصالات نمای خشک

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از دتایل اجرای نمای خشک ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید