طراحی و اجرای نمای خشک | اجرای نمای خشک

اجرای نمای خشک: نمای ساختمان مانند لباس انسان است که اطلاعات را از هر فرد به دیگران منتقل می کند. اطلاعاتی مانند سبک و ساختار مواد استفاده شده و خلاقیت طراح را به دیگران منتقل می کند. نمای ساختمان نوعی شخصیت است و هویت ساختمان است و به همین دلیل زیبایی نما بسیار مهم است و باید حداکثر خلاقیت و نوآوری را در طراحی آن به کار برد. در این نوع اجرای نمای خشک، بسته به کاربری آن یعنی ساختمان تجاری، اداری یا مسکونی، طراحی متفاوتی انجام می شود. در طراحی نمای ساختمان می توان با سادگی و استفاده از متریال های مختلف جذابیت بصری و زیبایی خاص ساختمان را ایجاد کرد. معمولا در طراحی از دو سبک استفاده می شود: 1- طراحی و اجرای نمای خشک 2- طراحی و اجرای نماهای کلاسیک.

با توجه به صنعتی شدن روزافزون همه بخش های زندگی در دنیای امروز و قرار گرفتن همه افراد در این مقوله و همچنین حس زیبایی و گرایش انسان به زیبایی، علم معماری و طراحی ساختمان به سرعت رشد کرده است. دهه های قرن بیستم دستخوش دگرگونی شده و به سمت صنعتی شدن پیش می رود که به ویژه نمای ساختمان ها نیز تأثیر زیادی داشته است که یکی از محورهای استقرار و توسعه انواع روش های خشک کردن و نماهای مدرن در نما بوده است. ساخت و ساز. موارد زیادی در طراحی وجود دارد و انتخاب نما اساسی باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می توان به زیبایی نما، مصالح مورد نیاز برای اجرای نما، هزینه های پروژه، دوام و پایداری نما و البته خشک بودن نما اشاره کرد. سیستم های نما مزایای زیادی دارند که در ادامه به تفصیل به آن ها می پردازیم.

انواع روش های پیاده سازی رابط خشک

اجرای نمای خشک ساختمان با در نظر گرفتن مصالح به کار رفته در اجرای آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. از مهمترین مصالح و اجرای آنها در نمای ساختمان می توان به نمای سنگ خشک، نمای سرامیک خشک، نمای کامپوزیت، نمای کرتین وال، نمای بتن اکسپوز، نمای ترموپلاستیک و … اشاره کرد که در این میان این نما به دو دسته تقسیم می شود. اتصالات مرئی و اتصالات نامرئی، از نظر نوع اتصالات مورد استفاده برای اجرای رابط خشک. به احتمال زیاد بارها نام سیستم های نمای خشک را شنیده اید.

Implementation of the dry facade: The facade of the building is like human clothing that transmits information from each person to others. It transmits information such as the style and structure of the materials used and the designer’s creativity to others. The facade of the building is a kind of personality and it is the identity of the building and this is why the beauty of the facade is so important and maximum creativity and innovation must be used in its design. In this type of dry facade implementation, depending on its use i.e. commercial, office or residential building, different design will be made. In the design of the facade of the building, it is possible to create a special visual appeal and beauty of the building through simplicity and the use of different materials. Two styles are usually used in the design: 1- Design and implementation of the dry facade 2- Design and implementation of classic facades.

Due to the increasing industrialization of all parts of life in today’s world and the inclusion of all people in this category, as well as the sense of beauty and the human inclination towards beauty, the science of architecture and building design has grown rapidly during the last decades of the twentieth century. It has undergone a transformation and is heading towards industrialization, which, in particular, the facade of buildings has also had a great influence, which has been one of the focus areas for the establishment and development of various drying methods and modern facades in the facade construction. There are many cases in the design and the choice of the basic facade must be considered, including The beauty of the facade, the materials required to implement the facade, the project costs, the durability and stability of the facade, of course, the dry facade systems have many advantages, which we will discuss in detail in the following.
Types of dry interface implementation methods
The implementation of the dry facade of the building is divided into different types, taking into account the materials used in its implementation. Among the most important materials and their implementation in the building facade, we can mention dry stone facade, dry ceramic facade, composite facade, curtain wall facade, exposed concrete facade, thermoplastic facade, etc. Meanwhile, this view is divided into two categories, visible connections and invisible connections, in terms of the type of connections used to implement the dry interface. Most likely, you have heard the name of dry facade          systems many times.  https://behsaznama.com/

2 دیدگاه در “طراحی و اجرای نمای خشک | اجرای نمای خشک”

دیدگاهتان را بنویسید